สารสกัดสมุนไพร

          สารสกัดสมุนไพรไทย (IN OIL) สำหรับทำผลิตภัณฑ์ประเภท ยาหม่อง น้ำมันนวด ยาแผนโบราณ เครื่องสำอาง ฯลฯ
ที่สุดแห่งภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดต่อกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน ให้เราได้พัฒนา ศึกษาสรรพคุณ เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพ และสรรพคุณที่ดี สำหรับการปรับใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และยุคสมัย พร้อมให้ความรู้การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรียนรู้เคล็ดไม่ลับ สุขภาพดีของบรรพบุรุษกับ
อาจารย์ เนตรดาว ยวงศรี และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ โดยสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว

สารสกัดสมุนไพร/สรรพคุณ