อังคารที่ 30/09/57

รวมภาพการทำงานคลินิกสาธารณะกุศล