ชื่อผลิตภัณท์ : สารสกัดจากขมิ้นชัน(Oil)
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ชื่อสามัญ : ขมิ้นชัน
ชื่ออื่น : พญาว่าน, ขมิ้นทอง, ขมิ้นดี, ขมิ้นป่า, ขมิ้นหัว, ขมิ้นไข, ขมิ้นหยวก, ขมิ้นแดง, ตายอ, สะยอ(กะเหรี่ยง), ขี้มิ้น(ใต้,อีสาน), ขมิ้นแกง Turmeric, Curcuma, Yellow Root
ชื่อทางเครื่องสำอาง : CURCUMA LONGA RHIZOME EXTRACT
ส่วนที่ใช้ : เหง้า


สรรพคุณ

สมานแผล แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ลดอาการอักเสบ ทำให้ผิวพรรณผุดผ่อง

ขมิ้นชัน CURCUMA LONGA RHIZOME EXTRACT

฿95.00Price