Acerca de

สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว

เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 13

 

(ปฐมนิเทศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงขอแจ้งกำหนดวันภายหลัง)
(เริ่มเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงขอแจ้งกำหนดวันภายหลัง)

 

สามารถสมัครเรียนได้ที่ช่องทางออนไลน์

ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

S__73736310.jpg

หลักสูตรเภสัชกรรมไทย 2 ปี
หลักสูตรเวชกรรมไทย 3 ปี

"ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์"

 

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

    พิมพ์ใบสมัคร กรอกรายละเอียดผู้ลงทะเบียน

 

2. ถ่ายรูป/สแกนใบสมัคร ส่งมาที่ netdao.int@gmail.com

 

เอกสารและหลักฐานในการยื่นสมัครเรียน
( นำส่งวันปฐมนิเทศ )

 

  1.  ใบสมัครฉบับจริง

  2.   รูปถ่าย  1.5  นิ้ว  4  รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )                         

  3.   สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ

  4.   สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ 

  5.   สำเนาวุฒิการศึกษา  1  ฉบับ

  6.   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

  7.   อื่นๆ เช่น หลักฐานการโอนชำระเงิน (ถ้ามี)
    ( เอกสารทุกฉบับกรุณาเซ็นรับรองให้เรียบร้อย )

 

3. ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ คลิ๊ก!!

 

 

 

ค่าเล่าเรียน  เทอมละ 15,000 บาท


(ปีละ 2 เทอม เวลาเรียนเทอมละประมาณ 3 – 4 เดือน)

เรียนทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์
 

เมื่อจบการศึกษา สถาบันฯ ส่งสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทย

และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย กับสภาการแพทย์แผนไทย

 

 

เรียนที่นี่ดีกว่ายังไง ?
- ได้ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ฝึกทำยา และตรวจคนไข้จริง
   ภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ผู้สอน

 

- มีสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำครีมสมุนไพร น้ำอบ น้ำปรุง แป้งร่ำ
และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในอนาคต

 

- ได้รับรองเป็นสถาบันแพทย์แผนไทย ประเภท ก. แห่งแรกของประเทศไทย

 

- มีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
นำทีมสอนโดย อ.เนตรดาว ยวงศรี

 

- จัดการเรียนการสอนแบบเป็นกันเอง "ครูดูแลศิษย์"​

 

 

เบอร์โทรติดต่อสอบถามรายละเอียด

089-487-3552, 098-535-3261, 096-691-9492

( รับจำนวนจำกัด )