คลินิกสาธารณกุศล 04/11/57

               คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

10644926_726918037404829_4763103017463102840_n.jpg
10644926_726918037404829_4763103017463102840_n.jpg
press to zoom
10641301_726923427404290_5956336492278233943_n.jpg
10641301_726923427404290_5956336492278233943_n.jpg
press to zoom
10599536_726917417404891_6070882653272481662_n.jpg
10599536_726917417404891_6070882653272481662_n.jpg
press to zoom
10519510_726922544071045_8638555000938844239_n.jpg
10519510_726922544071045_8638555000938844239_n.jpg
press to zoom
10501899_726917890738177_242544532104721159_n.jpg
10501899_726917890738177_242544532104721159_n.jpg
press to zoom
10482277_726921530737813_2309430985051087725_n.jpg
10482277_726921530737813_2309430985051087725_n.jpg
press to zoom
10469831_726920780737888_8441177143449106931_n.jpg
10469831_726920780737888_8441177143449106931_n.jpg
press to zoom
10425104_726923337404299_6918628676435762032_n.jpg
10425104_726923337404299_6918628676435762032_n.jpg
press to zoom
10409195_726924030737563_8716433712705146008_n.jpg
10409195_726924030737563_8716433712705146008_n.jpg
press to zoom