top of page

NITTM

สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว

Netdao Institute of Thai Traditional Medicine

/

ประวัติสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว

 

สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวก่อตั้งขึ้นโดย อาจารย์เนตรดาว ยวงศรี ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสืบทอดวิชาการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ ต่อจากผู้เป็นบิดาและครูของท่าน คือ อาจารย์ ถาวร ยวงศรี (ผู้ก่อตั้งกองทุนชีวกโกมารภัจจ์ ปี 2523) เมื่อบิดาถึงแก่อนิจกรรม ท่านอาจารย์ เนตรดาว ยวงศรี จึงได้สานต่อเจตนารมณ์ของผู้เป็นบิดามาจวบจนปัจจุบัน และได้ก่อตั้งสถาบันฯ แห่งนี้ขึ้น เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการรักษาพยาบาลแบบแผนไทยอย่างครบวงจร

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์แผนไทย พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ และการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยอย่างมีคุณภาพ

 

เราความตั้งใจที่จะยกระดับวิชาการแพทย์แผนไทย พัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ทั้งยังจัดให้มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และผดุงครรภ์ เพื่อสร้างบุคคลากรทางการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

 

นอกจากนั้นยังมีการเปิดรักษาผู้ป่วยโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ ทุกวันอังคาร ที่คลินิกสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เข้าถึงและได้รับการบริการทางการแพทย์ฯ ที่มีคุณภาพ 

 

         

 

 

       

 

 

 

 

                             อาจารย์ เนตรดาว ยวงศรี

                                      ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ

 

- ได้รับเลือกเป็น 1 ในคนดี 76 จังหวัด           

- ได้รับรางวัลพระราชทาน ผู้รักษ์ความเป็นไทยเนื่องในโอกาสปี     มหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

- ก่อตั้งคลินิกสาธารณกุศลแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยทั่วไป

- สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว เป็นสถาบันการแพทย์แผนไทย ประเภท ก. แห่งแรก และแห่งเดียวในปัจจุบัน ของประเทศไทย

- วิทยากรประจำรายการทั่วทิศถิ่นไทยที่ผมจัดอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

- อาจารย์พิเศษ คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

            

 

สรุปผลการดำเนินงานโดยย่อดังนี้

          1.ปี พ.ศ. 2523 ก่อตั้งกองทุนชีวกโกมานภัจจ์เป็นกองทุนเพื่อหารายได้รักษาผู้ป่วยที่ยากไร้

 

          2.ปี พ.ศ. 2550 ดำเนินการรักษาผู้ป่วยเป็นการกุศลที่คลินิกการแพทย์แผนไทยเนตรดาว (ลาซาล) ให้การรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้แบบครบวงจร ทั้งเวชกรรมและหัตถเวช โดยทีมงานจิตอาสาในแผนกต่างๆ ผู้ป่วยสามารถหยอดตู้บริจาคค่ายาและค่ารักษาตามกำลังศรัทธาเปิดรับ OPD ทุกวันอังคาร เวลา 07.00 น. ถึง 16.00 น. และรักษาต่อจนกว่าคนไข้จะหมด 

 

          3.ปี พ.ศ. 2553 เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยเนตรดาว(สุขุมวิท) ซอยสุขุมวิท 66/1 (ซอยพูนสิน) อัคนาทพลาซ่า ห้องเลขที่ 8 ลงรถไฟฟ้าสถานีอุดมสุข คลินิกเปิดรับผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาแบบ แผนไทย และมีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการให้บริการ สามารถโทรนัดหมายเวลาได้ที่เบอร์ 02-7062610 มีการบริการทั้งเวชกรรม และหัตถเวช โดยเปิดบริการตั้งแต่วันพุธ - จันทร์ เวลา 10.00 - 20.00 น. หยุดทุกวันอังคาร

 

          4.สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว มีการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ

               - หลักสูตรเภสัชกรรม  เวลาเรียน 2 ปี

               - หลักสูตรเวชกรรม     เวลาเรียน 3 ปี

               - หลักสูตรผดุงครรภ์    เวลาเรียน 1 ปี

 

          โดยมีโรงงานผลิตยา และคลินิกให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติจริง สถานที่เรียน ซอยลาซาล

(สุขุมวิท 105) แยกที่ 43 สุดซอย  เรียนเฉพาะวันเสา - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

          5.อื่นๆ

               - ปี พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ. 2552 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เช่นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย, อ.เชียงคาน

วัดหนองสะพังทอง บ้านบุฮม จ.ราชบุรี , อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วัดกลางดอน และ เทศบาลเมืองแสนสุขตำบลแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี การเดินทางไปออกหน่วยตามพื้นที่ต่างๆเพื่อหาความหลากหลายและสมุฏฐานของโรค รวมทั้งสภพภูมิอากาศ (สมุฏฐานประเทศ) ว่าเป็นสาเหตุทำให้เจ็บป่วยจริงหรือไม่ ทุกเวชศาสตร์ที่เลือกคือ จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองติดต่อกับประเทศพม่า จังหวัดเลยเป็นเมืองติดต่อกับประเทศลาว สมุทรสงครามเป็นเมืองสามน้ำ ชลบุรีเป็นเมืองน้ำเค็ม และนำกลับมาวิเคราะห์ตัวยาที่มีและโรคที่เกิดในท้องถิ่นนั้นๆ

               -ปี พ.ศ. 2547 เป็นผู้คิดค้น เจลพลับพลึงเป็นคนแรกและสาธิตในงานมหกรรมแพทย์แผนไทย ที่เมืองทองธานี

               -ปี พ.ศ. 2547 เป็นผู้คิดค้นและประยุกต์ใช ชาไทยแก้ไขปฐมโรค และเป็นผู้แต่งสูตรชาให้กับงานพืชสวนโลก ครั้งที่ 1

               -ปี พ.ศ. 2548 เป็นผู้ประยุกต์ใช้ ยาดองโดยการผสมเป็น ค็อกเทลยาดอง

               -ปี พ.ศ. 2548 ออกหน่วยฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ให้แก่ประชาชน รวมทั้งสำรวจสมุนไพร ในจังหวัดต่างๆ เช่น จ.ภูเก็ต, จ.กระบี่ เป็นต้น

               -ปี พ.ศ. 2549 ร่วมจัดงานพืชสวนโลกครั้งที่ 1

               -ปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนอาชีพและการทำสมุนไพรเบื้องต้นให้ประชาชนทั่วไปที่สโมสรราชนาวีกรงเทพฯ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าฝึกอบรม ลงทะเบียน 1,576 คน

               -ปี พ.ศ. 2553 เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรของ SME โครงการไทยเข้มแข็ง

               -ปี พ.ศ. 2554 นำนักศึกษาออกสำรวจพื้นที่อัมพวา เพื่อศึกษาสมุนไพรในท้องที่และสำรวจโรคประจำตัวประชาชนในพื้นที่ และนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้สมุนไพรใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย

               -ปี พ.ศ. 2554 ร่วมจัดงานพืชสวนโลก ครั้งที่ 2 สาธิต ผงพอก คูนคาดข้อ ธูปสามหาว น้ำมันราชพฤกษ์

bottom of page