สวนพฤกษศาสตร์ฯแม่ริม'เปิดชมฟรีตลอดสิงหานี้!

สวนพฤกษศาสตร์ฯแม่ริม'เปิดชมฟรีตลอดสิงหานี้!

EyWwB5WU57MYnKOuFBrCYYIegWfIoZvudjid3zbRWuqTkE9Fu73pS2.jpg

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

"องค์การสวนพฤกษศาสตร์" จัดงานประชุมวิชาการ"ขิง-ข่า อุษาคเนย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" พร้อมเปิดให้เข้าชมพรรณไม้นานาชนิดฟรี ตลอดเดือนสิงหานี้...

ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 องค์การสวนพฤก