top of page

สวนพฤกษศาสตร์ฯแม่ริม'เปิดชมฟรีตลอดสิงหานี้!

สวนพฤกษศาสตร์ฯแม่ริม'เปิดชมฟรีตลอดสิงหานี้!

EyWwB5WU57MYnKOuFBrCYYIegWfIoZvudjid3zbRWuqTkE9Fu73pS2.jpg

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

"องค์การสวนพฤกษศาสตร์" จัดงานประชุมวิชาการ"ขิง-ข่า อุษาคเนย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" พร้อมเปิดให้เข้าชมพรรณไม้นานาชนิดฟรี ตลอดเดือนสิงหานี้...

ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ขิง-ข่า อุษาคเนย์ ขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางธรรมชาติ และเพื่อเป็นเวทีให้นักพฤกษศาสตร์ นักวิจัย รวมถึงภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ขิง-ข่า พร้อมทั้งหาแนวทางอนุรักษ์พืชวงศ์นี้อย่างยั่งยืน

เนื่องจากขิง-ข่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านและเป็นยาสมุนไพร ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก โดยประเทศไทยมีขิง-ข่ากว่า 300 ชนิดมากถึง 1 ใน 4 ของโลก ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ พืชวงศ์ ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 และงานมหกรรม ขิง-ข่า โลก ครั้งที่ 1 ที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2558 เพื่อเป็นงานแลกเปลี่ยนการศึกษาวิจัยและแนวทางความร่วมมือพืชวงศ์ขิง-ข่า ในระดับสากล รวมถึงเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมืองของไทยในเวทีระดับอาเซียนและ ระดับโลกด้วย และตลอดเดือนสิงหาคมนี้ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันทั่วประเทศ เข้าชมพรรณไม้นานาชนิดและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ต่างๆ รวมถึงนิทรรศการไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์กาฬสินธุ์โดยกรมทรัพยากรธรณี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ.

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page