วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกปรับปรุงการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกปรับปรุงการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย

2.jpg

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตให้การต้อนรับคุณหมอเนตรดาว ยวงศรี และทีมบุคลากรจากสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว เพื่อประชุมหารือในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการฝึกปฎิบัติทางคลินิกด้าน การแพทย์แผนไทยให้เกิดประสิทธิผลและมีวิทยาศาส