อ.เนตรดาว ตอบปัญหาสุขภาพ

อ.เนตรดาว ตอบปัญหาสุขภาพ

ตอบปัญหาสุขภาพทางอากาศ จำรัส เซ็นนิล ถาม อ.เนตรดาว ยวงศรี ตอบโอ่งสุวรรณ คนราชบุรี ถอดบท

อาจารย์เนตรดาว ยวงศรี แพทย์แผนไทยที่มีความรู้ความสามารถมากคนหนึ่งมีประสบการรักษาคนไข้มานาน สืบสานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมาจากคุณพ่อและร่ำเรียนศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยจาก ปราชญพื้นบ้านอีกหลายคน จบแพทย์แผนไทยหลายสาขา